HISTORIE V KOSTCE

Začátky atletiky v Roztokách
spadají do roku 1934, kdy jí vedle nářaďových cvičení v Sokole provozovalo jen pár jedinců.
V letech 1935 – 1937 náčelník Sokola Toník Plešner, pokrokový cvičitel a příznivec atletiky,
začal s atletikou u dorostenců. Přestože u výboru Sokola nebyl o atletiku zájem, atletický
dorost si vedl velmi dobře. Patřili sem: Jiří Zahrádka, Kavka, Kozlovský, Kubeček, Ludvík
a Jožka Šípkovi, bratři Seidlové a jiní.Většina z nich pokračovala v atletice i v kategorii
dospělých. Založili atletické družstvo, které soutěžilo v II. sokolské lize s družstvy Sokol
Malá Strana, Praha 7, Vinohrady B a jinými. Závodilo se na hřišti na fotbal, kde dráhy byly
vyznačeny vápnem a doskočiště byla písková. I zde bylo dosahováno dobrých výsledků: 100
m 11,8 – 12,0 s, 3000 m kolem 10 min., výška 165 – 170 cm, dálka 560 – 612 cm, disk 30 –
33 m, oštěp 45 m, koule kolem 10 m.
Další atletické dění bylo přerušeno válkou natolik, že po válce už nebylo navázáno na
poměrně dobré tradice a atletice se v Roztokách věnovalo jen pár jedinců. Potom přišla éra
Stanislava Jungwirtha, který zpočátku běhal s bratry Šerpánovými ze Suchdola. Po roce
1951 se pak právě kolem bratrů Šerpánů, Stanislava a Jaromíra Jungwirthových začala
vytvářet skupina atletických nadšenců. Všechny tréninky a později i různé závody (běhy,
skoky, vrhy), si pořádali na lesní dráze a sektorech anglického parku. Z nich potom čerpali
při vydávání informačního zpravodaje i záznamů rekordů. Zde také vyrůstal do své atletické
kariéry i nejmaldší z rodiny Jungwirthů – Tomáš. V roce 1958 byla v Roztokách dobudována
atletická dráha s rozběžišti pro skok daleký a hod oštěpem. A toto dokončení bylo počátkem
vzniku atletického oddílu. Vybudování atletické dráhy bylo velkým dílem roztocké
tělovýchovy, která byla vedena Dr. Slancem a neúnavným pracovníkem Janem Hrůzou, kteří
se s několika desítkami dalších nadšenců zasloužili o zrušení bílého místa na mapě
atletických zařízení v okrese Praha – západ.
Novodobá historie oddílu je spojena se jménem pana Tomišky. On vychoval celou
sprinterskou generaci, která většinou v dospělém věku pokračovala (zejména) v pražských
oddílech (RH Praha/Olymp, Slavie Praha, Dukla) - Chrdle, Vinš, Krtil, Drda, Sedlák. Po
menší pauze byla oddílová činnost obnovena v roce 2009, kdy se postupně nabíraly děti do
5 atletických přípravek a růst oddílu se „nabaloval“ až do celkového počtu cca 150 členů
v roce 2019. Oddíl TJ Sokola Roztoky reprezentují oddíly atl. přípravek, mladšího žactva,
staršího žactva a družstvo mužů a žen.
Nejúspěšnějším atletem posledních let je Tomáš Hanousek (roč. 2014), který se prosazuje
v celorepublikové konkurenci.